Subregion II

Dokumenty do pobrania dla Subregionu II

REGULAMIN-ŚWIADCZENIA-USŁUG-RZESZOWSKIEGO-OŚRODKA-WSPARCIA-EKONOMII-SPOŁECZNEJ-W-SUBREGIONIE-II_30.08.2017.docx (238 pobrań) Załącznik-nr-1a-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-fizycznej-sub.-II-11.10.2017.docx (123 pobrania) Załącznik-nr-1b-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-prawnej-sub.-II_30.08.2017.doc (97 pobrań) Załącznik-nr-1c-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-dla-której-będzie-utworzone-miejsce-pracy-sub.-II-30.08.2017.doc (106 pobrań) Załącznik-nr-2-Oświadczenie-uczestnika-projektu-sub.-II-1.docx (104 pobrania) Załącznik-nr-3-Informacja-o-dostepnosci-pracowników-ROWES-w-sub.-II-1.docx (92 pobrania) Załącznik-nr-4a-Oświadczenie-osoby-bezrobotnej-nie-zarejestrowanej-w-PUP-sub.-II-1.doc (108 pobrań) Załącznik-nr-4b-Oświadczenie-o-pozostawaniu-bez-zatrudnienia-sub.-II-2.doc (103 pobrania) Załącznik-nr-4c-Oświadczenie-osoba-uboga-pracująca-sub.-I-29.08.2017-1.doc (103 pobrania) Załącznik-nr-5b-Umowa-na-świadczenie-usług-inkubacyjnych-bez-dotacji-sub.-II-31.07.2017.docx (85 pobrań) Załącznik-nr-6-Umowa-na-świadczenie-usług-biznesowych-sub.-I-06.10.2017.docx (95 pobrań) Załącznik-nr-7-Informacja-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis-sub.-II-08.06.2017.docx (108 pobrań) Załącznik-nr-8-Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-sub.-II-1.xlsx (100 pobrań) Załącznik-nr-9-Zaświadczenie-o-pomocy-de-minimis-obowiązuje-od-dnia-15.11.2014-r.-sub.-II-1.xlsx (86 pobrań) Załącznik-nr-10-Wniosek-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub.-II-1.docx (121 pobrań) Załącznik-nr-11-Biznesplan-Istniejącego-Przedsiębiorstwa-Społecznego-sub.-II-1.docx (104 pobrania) Załącznik-nr-12-Biznesplan-Nowo-tworzonego-Przedsiębiorstwa-Społecznego-sub.-II-1.docx (114 pobrań) Załącznik-nr-13-Oświadczenie-o-nie-prowadzeniu-odpłatnej-działalności-pożytku-publicznego-sub.-II-1.doc (88 pobrań) Załącznik-nr-14-Oświadczenie-osoby-która-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-pracy-w-ramach-dotacji-sub.-II-1.doc (105 pobrań) Załącznik-nr-15-Oświadczenie-osoby-fizycznej-planującej-założyć-Przedsiebiorstwo-Społeczne-sub.-II_30.08.2017.doc (107 pobrań) Załącznik-nr-16-Oświadczenie-osoby-prawnej-planującej-założyć-przedsiębiorstwo-społeczne-sub.-II_30.08.2017.doc (90 pobrań) Załącznik-nr-17-Oświadczenie-Podmiotu-Ekonomii-Społecznej-przekształconego-w-Przedsiębiorstwo-Społeczne-sub.-II-1.doc (84 pobrania) Załącznik-nr-18-Oświadczenie-Przedsiębiorstwa-Społecznego-tworzącego-nowe-miejsca-pracy-sub.-II-1.doc (88 pobrań) Załącznik-nr-19-Oświadczenie-o-rachunku-bankowym-przedsiębiorstwa-społecznego-sub.-II-1.doc (82 pobrania) Załącznik-nr-20-Regulamin-Komisji-Oceny-Projektów-sub.-II-31.07.2017.docx (95 pobrań) Załącznik-nr-21-Karta-oceny-formalnej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub.-II-1.docx (94 pobrania) Załącznik-nr-22-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-wsparcia-pomostowego-i-przedłużonego-wsparcia-pomostowego-na-utw-msc-pr-sub.-II.docx (90 pobrań) Załącznik-nr-23-Umowa-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-wsparcia-pomostowego-na-utworzenie-miejsc-pracy-w-Przedsiębiorstwie-Społecznym-sub.-II-08.06.17r..docx (86 pobrań) Załącznik-nr-24-Wzór-weksla-sub.-II-1.docx (95 pobrań) Załącznik-nr-25-Deklaracja-wystawcy-weksla-in-blanco-sub.-II-1.doc (99 pobrań) Załącznik-nr-26-Wniosek-o-wprowadzenie-zmian-w-Biznesplanie-sub.-II-1.doc (89 pobrań) Załącznik-nr-27a-Rekomendacja-Animatora-dla-Grupy-Inicjatywnej-sub.-II-1.doc (85 pobrań) Załącznik-nr-27b-Rekomendacja-Doradcy-Kluczowego-dla-Grupy-Inicjatywnej-sub.-II-1.doc (94 pobrania) Załącznik-nr-28-Oświadczenie-dotyczące-podatku-VAT-sub.-II-1.docx (101 pobrań) Załącznik-nr-29-Umowa-na-realizację-szkoleń-zawodowych-dla-przyszłych-pracowników-Podmiotów-Ekonomii-Społecznej_Przedsiębiorstw-Społecznych-sub.-II-31.07.2017.docx (91 pobrań) Załącznik-nr-30-Formularz-zgłoszeniowy-do-udziału-w-szkoleniu-ogólnym-z-zakresu-Ekonomii-Społecznej-sub.-II-1.docx (87 pobrań) Załącznik-nr-31-Formularz-zgłoszeniowy-do-udziału-w-szkoleniu-Sub.-II-1.docx (86 pobrań) Załącznik-nr-32-Regulamin-inkubatora-21.06.2017.docx (102 pobrania) Załącznik-nr-33-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Mielcu.docx (81 pobrań) Załącznik-nr-32a-Regulamin-inkubatora-w-Mielcu-19.10.2017.docx (89 pobrań) Załącznik-nr-32b-Regulamin-inkubatora-w-Tarnobrzegu-19.10.2017.docx (90 pobrań) Załącznik-nr-33a-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Mielcu-19.10.2017.docx (83 pobrania) Załącznik-nr-33b-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Tarnobrzegu-12.10.2017.docx (79 pobrań) Załącznik-nr-34a-Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-Szkole-Liderów-27.10.2017.docx (102 pobrania) Załącznik-nr-5a-Umowa-na-świadczenie-usług-inkubacyjnych-z-dotacją-sub.-II-31.07.2017.docx (80 pobrań) Załącznik-nr-3-Informacja-o-dostepnosci-pracowników-ROWES-w-sub.-II-25.01.2018.docx (154 pobrania)