Usługi biznesowe

Doradztwo  biznesowe skoncentrowane jest na wsparciu przy identyfikacji bieżących potrzeb i koordynacji procesu bieżącego wsparcia – instrumentami wspierającymi PS realizowanymi na wniosek przedsiębiorstw

Oferujemy:

  • monitorowanie sytuacji PS oraz wspieranie go w rozwoju,
  • prowadzenie aktywnej współpracy z instytucjami publicznymi w celu wsparcia działania PS (m. in. w zakresie pozyskania lokalu, uzyskania interpretacji prawnych, mediacji pomiędzy PS a instytucjami, etc.)
  • prowadzenie rozpoznania potrzeb i problemów biznesowych klienta, a w oparciu o nie przygotowanie procesu doradztwa biznesowego oraz przeprowadzanie oceny tego procesu,
  • rozpoznawanie potrzeby i potencjału biznesowego PS i w oparciu o nie przygotowywanie procesu doradztwa dla PS oraz przeprowadzanie ocenę tego procesu,
  • prowadzenie wsparcia PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego i bezzwrotnego,
  • prowadzenie doradztwa w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
  • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.

Dla kogo:

  • dla istniejących PS