Inkubator Tarnobrzeg

Z usług Inkubatora w Tarnobrzegu mieszczącego się przy ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg  mogą korzystać Uczestnicy Projektów:

  • ROWES I
  • ROWES II

tworzący Grupy Inicjatywne zamierzające utworzyć Podmioty Ekonomii Społecznej lub Przedsiębiorstwo Społeczne, środowiska/społeczności przystępujące do wspólnej realizacji inicjatywy na rzecz rozwoju ES z terenu powiatów:

  • strzyżowskiego,
  • ropczycko-sędziszowskiego,
  • dębickiego,
  • mieleckiego,
  • tarnobrzeskiego,
  • miasta Tarnobrzeg
  • oraz PES mające siedzibę na w/w terenie, w tym organizacje pozarządowe dążące do uruchomienia działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej.

Kontakt oraz kompleksowe informacje u Opiekuna Inkubatora Tel.: 15 822 15 95 wew. 218

w godz 12.00-20.00   e-mail: mgurdak@rarr.rzeszow.pl

Warunki korzystania z Inkubatora określa umowa:

Załącznik-nr-33b-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Tarnobrzegu

Zapraszamy!

A tak było……

Zaproszenie na konferencję prasową Inkubator w Tarnobrzegu dla podmiotów ekonomii społecznej

24 stycznia 2018 o godz.13.00