Inkubator Mielec

Bezpłatne miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych NGO oraz podmiotów ekonomii społecznej dostępne w Mielcu  – bezpłatnie.

Inkubator przy ul. Obrońców Pokoju 3 w Mielcu to miejsce, z którego korzystać mogą osoby, środowiska, społeczności, organizacje pozarządowe z terenu powiatów: mieleckiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg.

Na powierzchnię inkubatora składają się:

  • sala konferencyjno-szkoleniowa, w której można organizować spotkania w godzinach od 9:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach – podczas weekendów)
  • trzy wyodrębnione pokoje, z przeznaczeniem na siedzibę organizacji (istniejącej lub nowopowstałej)
  • komputery z dostępem do Internetu
  • kuchnia
  • łazienki
  • szatnia
  • dostęp do Wi-Fi
  • dostęp do telefonu stacjonarnego
  • rzutnik
  • ekran projekcyjny

Dzięki uczestnictwu w projekcie pt. „ROWES-szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej
w subregionie II” zapewniona jest również możliwość korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego: skanowanie, kserowanie niezbędnych  dokumentów na potrzeby podejmowanej działalności

Dostęp do pomieszczeń oraz sprzętu dostępnego  w ramach Inkubatora jest bezpłatny.

Zasady korzystania z Inkubatora w Mielcu określa umowa:

Załącznik nr 33a Umowa określająca warunki korzystania z inkubatora w Mielcu

Opiekun InkubatoraTomasz Grochot tel. 17 250 67 46  tgrochot@rarr.rzeszow.pl  

godziny pracy 12.00 – 20.00

Zapraszamy organizacje pozarządowe (NGO) oraz podmioty ekonomii społecznej!