Inkubacja

Usługi inkubacji realizowane są przez doradców kluczowych, których działania koncentrują się na wspieraniu zarekomendowanych przez animatorów organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych (osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych) zamierzających utworzyć przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot ekonomii społecznej.

OFERUJEMY WSPARCIE PRZY:

  • zakładaniu PES i PS,
  • zakładaniu NGO lub wprowadzaniu w istniejących NGO odpłatnej działalności pożytku publicznego  lub działalności gospodarczej,
  • wzmacnianiu potencjału NGO i zwiększaniu ich konkurencyjności,
  • przekształcaniu PES w PS,
  • tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju usług podmiotów reintegracji,
  • pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania PES i PS,
  • prowadzeniu działalności statutowej PES.


DLA KOGO?
Dla grup inicjatywnych zamierzających założyć PES
Dla grup inicjatywnych zamierzających założyć PS