Harmonogram wsparcia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA w subregionie I

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia:

Justyna Franczyk
tel.: 17 86 76 236

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał I

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał II

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał III

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał III – aktualizacja

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał III – aktualizacja nr 2

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał IV

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał IV – aktualizacja

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał IV – aktualizacja nr 2

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA w subregionie II

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia:

Barbara Michna
Tel.: 17 86 76 259

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał I

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał II

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał III

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał III – aktualizacja

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał III – aktualizacja nr 2

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał III – aktualizacja nr 3

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał IV

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał IV – aktualizacja

Harmonogram udzielania wsparcia – kwartał IV – aktualizacja nr 2