Doradztwo specjalistyczne

W ramach projektu przewidziane jest doradztwo specjalistyczne obejmujące:

Doradztwo marketingowe

 • planowanie marketingowe,
 • opracowanie lub modyfikacja strategii marketingowej,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta,
 • opracowanie marki,
 • promocja na witrynie internetowej,
 • przygotowanie kampanii marketingowo – reklamowej,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo osobowe:

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • budowanie zespołu, delegowanie zadań,
 • system oceny pracowników, motywowanie pracowników,
 • zarządzanie konfliktem i umiejętności jego rozwiązywania,
 • zarządzanie czasem pracy,
 • skuteczna komunikacja, aktywne słuchanie,
 • trening umiejętności menedżerskich i liderskich,
 • wsparcie psychologiczno-coachingowe osób lub instytucji,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo finansowe:

 • bieżące wsparcie merytoryczne uczestników projektu tj.: udzielanie odpowiedzi na zapytania, pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów oraz kontrolę dokumentów tworzonych przez uczestników pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ekonomii społecznej,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • planowanie finansowe,
 • pozyskiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • negocjacje z instytucjami finansowymi,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo księgowo-podatkowe:

 • doradztwo podatkowe i rachunkowe,
 • doradztwo kadrowo-płacowe,
 • rozliczenia z ZUS, US, PFRON,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo prawne:

 • zagadnienia prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • prawo pracy,
 • lustracja, audyt,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo branżowe obejmuje aspekty związane z przedmiotem planowanej lub prowadzonej przez przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot ekonomii społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej.

Z usług doradztwa specjalistycznego: marketingowego, księgowo-podatkowego, prawnego, osobowego, branżowego mogą skorzystać:

 • grupy inicjatywne chcące założyć przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne,
 • przedsiębiorstwa społeczne.

Z usług doradztwa finansowego mogą skorzystać przedsiębiorstwa społeczne.