Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES

Schemat organizacyjny RARR

Regulamin ROWES Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

KRS odpis_aktualny_24.05.2018

Kapitał zakładowy 36 077 000,00 zł.