Lista biur

Subregion I

Subregion II

Barbara Borowiec – Dyrektor
Tel.: 17 86 76 250
Adres e-mail.: bborowiec@rarr.rzeszow.pl

Jakub Karp – Zastępca Dyrektora
Tel.: 17 86 76 236
Adres e-mail.: jkarp@rarr.rzeszow.pl

Beata Stankiewicz – Zastępca Dyrektora
Tel.: 17 86 76 245
Adres e-mail.: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Lista biur subregion I

POWIAT RZESZOWSKI

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Katarzyna Szeremeta – Animator
Tel.: 514-786-549
Adres e-mail.: kszeremeta@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Tylutka-Gelio – Animator
Tel.: 514-786-513
Adres e-mail.: atylutkagelio@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Sowa – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.:
515-190-410
Adres e-mail:
ksowa@rarr.rzeszow.pl

Kinga Muszyńska-Brodowicz – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-188-281
Adres e-mail.: kbrodowicz@rarr.rzeszow.pl

Konrad Rakszawski – Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 515-187-606
Adres e-mail: krakszawski@rarr.rzeszow.pl

Alina Terpińska – Radca Prawny
Tel.: 515-188-475
Adres e-mail.: aterpinska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Puzio – Doradca księgowo-podatkowy i Doradca Finansowy
Tel.: 515-191-496
Adres e-mail.: jpuzio@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Serwa-Mazur – Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 515-191-947
Adres e-mail.: jserwa@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Lang – Doradca marketingowy
Tel.: 515-190-476
Adres e-mail.: klang@rarr.rzeszow.pl

Aleksandra Mucha – Animator
Tel.: 515-191-963
Adres e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl

Joanna Pikuła – Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 727 – 793 – 054
Adres e-mail: jpikula@rarr.rzeszow.pl

Piotr BrożbarDoradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-038
Adres e-mail: pbrozbar@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczur – Specjalista ds. monitorowania statusu Przedsiębiorstw Społecznych, koordynacji działań partnerskich i ekonomizacji
Tel.: 514-786-453
Adres e-mail: aszczur@rarr.rzeszow.pl


POWIAT KOLBUSZOWSKI

ul. Jana Pawła II 8,
36-100 Kolbuszowa

Dorota Trzpis – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 514-786-625
Adres e-mail.: dtrzpis@rarr.rzeszow.pl

Monika Bebło – Animator
Tel.: 515-187-666
Adres e-mail.: mbeblo@rarr.rzeszow.pl


POWIAT NIŻAŃSKI

ul. Rzeszowska 60B
37-400 Nisko

Elżbieta Tomczak – Animator
Tel.: 515-192-953
Adres e-mail.: etomczak@rarr.rzeszow.pl.

Marcin Flis – Doradca Kluczowy 
Tel.: 515-189-651
Adres e-mail.: mflis@rarr.rzeszow.pl

Joanna Banaś – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-888
Adres e-mail.: jbanas@rarr.rzeszow.pl

Dorota Cichoń – Animator
Tel.: 515-187-939
Adres e-mail.: dcichon@rarr.rzeszow.pl

Anna Warchoł – Animator
Tel.: 515-189-987
Adres e-mail: awarchol@rarr.rzeszow.pl


POWIAT STALOWOWOLSKI

ul. Popiełuszki 6/85
37-450 Stalowa Wola

Anna Szczębara – Animator
Tel.: 515-187-586
Adres e-mail.: aszczebara@rarr.rzeszow.pl

Joanna Kruczkowska – Doradca kluczowy biznesowy
Tel.: 737-195-166
Adres e-mail: jkruczkowska@rarr.rzeszow.pl

Anna Warchoł – Animator
Tel.:  515-189-987
Adres e-mail: awarchol@rarr.rzeszow.pl

Lista biur subregion II

POWIAT TARNOBRZESKI

ul. 1 Maja 4 a
39-400 Tarnobrzeg

Beata Garanty – Animator

Tel.: 519-433-352
Adres e-mail.: bgaranty@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Marynowska – Doradca Kluczowy

kom.519-437-881

Tel.: 15 822 15 95 wew. 218
Adres e-mail: mmarynowska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 519-434-090
Adres e-mail.: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 519-441-802
Adres e-mail.: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Anna Rawska – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-321-840
Adres e-mail.: arawska@rarr.rzeszow.pl

Anna Wach – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-435-287
Adres e-mail.: awach@rarr.rzeszow.pl

Mateusz Gurdak – Opiekun Inkubatora
Tel.: 15 822 15 95 wew. 218
Adres e-mail.: mgurdak@rarr.rzeszow.pl


POWIAT MIELECKI

ul. Obrońców Pokoju 3
39-300 Mielec

Kinga Bielec – Animator
Tel.: 519-439-723
Adres e-mail.: kbielec@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart – Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Lidia Gryglak – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-556
Adres e-mail: lgryglak@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Grochot – Opiekun Inkubatora
Tel.: 17 250 67 46
Adres e-mail.: tgrochot@rarr.rzeszow.pl


POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

ul.Piekarska 2B
39-120 Sędziszów Młp.

Barbara Pawlak – Animator
Tel.: 519-437-531
Adres e-mail.: bpawlak@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Malec – Animator
Tel.: 519-436-927
Adres e-mail.: kmalec@rarr.rzeszow.pl

Joanna Miela – Doradca Kluczowy 
Tel.: 519-433-992
Adres e-mail.: jmiela@rarr.rzeszow.pl

Monika Marković – Doradca Kluczowy Biznesowy 
Tel.: 519-441-651

Adres e-mail.: mmarkovic@rarr.rzeszow.pl


 

POWIAT DĘBICKI

ul. Wielopolska 23
39-200 Dębica

Anna Pęcak – Doradca Kluczowy 
Tel.: 519-438-682
Adres e-mail.: apecak@rarr.rzeszow.pl

Alicja Świętoń – Górniak – Doradca Kluczowy Biznesowy
Adres e-mail: aswieton@rarr.rzeszow.pl
tel. 515-321-838


POWIAT STRZYŻOWSKI

ul. Polna 1
38-100 Strzyżów

Beata Piech – Animator
Tel.: 519-432-334
Adres e-mail.: bpiech@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Dec – Animator
Tel.: 519-433-996
Adres e-mail.: tdec@rarr.rzeszow.pl

Ewa Schabowska– Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-433-840
Adres e-mail.: eschabowska@rarr.rzeszow.pl