Lista biur

Subregion I

Subregion II

Barbara Borowiec – Dyrektor
Tel.: 17 86 76 250
Adres e-mail.: bborowiec@rarr.rzeszow.pl

Jakub Karp – Kierownik
Tel.: 17 86 76 236
Adres e-mail.: jkarp@rarr.rzeszow.pl

Beata Stankiewicz – Kierownik
Tel.: 17 86 76 245
Adres e-mail.: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Lista biur subregion I

Powiat rzeszowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Ewelina Bialic – Animator
Tel.: 514-786-555
Adres e-mail.: ebialic@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Szeremeta – Animator
Tel.: 514-786-549
Adres e-mail.: kszeremeta@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Tylutka-Gelio – Animator
Tel.: 514-786-513
Adres e-mail.: atylutkagelio@rarr.rzeszow.pl

Edyta Maria Salnikow – Animator
Tel.: 514-786-453
Adres e-mail.: esalnikow@rarr.rzeszow.pl

Krzysztof Borowicz – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-189-987
Adres e-mail.: kborowicz@rarr.rzeszow.pl

Kinga Muszyńska-Brodowicz – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-188-281
Adres e-mail.: kbrodowicz@rarr.rzeszow.pl

Monika Brózda – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-038
Adres e-mail.: mbrozda@rarr.rzeszow.pl


 
Powiat kolbuszowski

ul. Jana Pawła II 8,
36-100 Kolbuszowa

Dorota Trzpis – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 514-786-625
Adres e-mail.: dtrzpis@rarr.rzeszow.pl

Monika Bebło – Animator
Tel.: 515-187-666
Adres e-mail.: mbeblo@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Stabryła Storek – Doradca kluczowy
Tel.: 514-786-567 
Adres e-mail.: stabryla@rarr.rzeszow.pl

Piotr Rybak – Animator 
Tel.: 515-189-543
Adres e-mail.: prybak@rarr.rzeszow.pl


 
Powiat niżański

ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko

Elżbieta Tomczak – Animator
Tel.: 515-192-953
Adres e-mail.: etomczak@rarr.rzeszow.pl.

Marcin Flis – Doradca Kluczowy 
Tel.: 515-189-651
Adres e-mail.: mflis@rarr.rzeszow.pl

Joanna Banaś – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-888
Adres e-mail.: jbanas@rarr.rzeszow.pl


 
Powiat stalowowolski

ul. Popiełuszki 6/85
37-450 Stalowa Wola

Anna Szczębara – Animator
Tel.: 515-187-586
Adres e-mail.: aszczebara@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Serwa-Mazur – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-191-947
Adres e-mail.: jserwa@rarr.rzeszow.pl

Lista biur subregion II

Powiat tarnobrzeski

ul. 1 Maja 4 a
39-400 Tarnobrzeg

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 519-434-090
Adres e-mail.: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Joanna Rybczyńska – Animator
Tel.: 515-321-862
Adres e-mail.: jrybczynska@rarr.rzeszow.pl

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 519-441-802
Adres e-mail.: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Anna Rawska – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-321-840
Adres e-mail.: arawska@rarr.rzeszow.pl

Anna Wach – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-435-287
Adres e-mail.: awach@rarr.rzeszow.pl

Mateusz Gurdak – Opiekun Inkubatora
Tel.: 15 822 15 95 wew. 218
Adres e-mail.: mgurdak@rarr.rzeszow.pl


 
Powiat mielecki

ul. Obrońców Pokoju 3 
39-300 Mielec

Kinga Bielec – Animator
Tel.: 519-439-723
Adres e-mail.: kbielec@rarr.rzeszow.pl

Paweł Werbowy – Animator
Tel.: 519-439-459
Adres e-mail.: pwerbowy@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart – Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Marek Rawski – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-556
Adres e-mail: mrawski@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Grochot – Opiekun Inkubatora
Tel.: 17 250 67 46
Adres e-mail.: tgrochot@rarr.rzeszow.pl


 
Powiat ropczycko- sędziszowski

ul. Partyzantów 5
39-120 Sędziszów Młp.

Barbara Pawlak – Animator
Tel.: 519-437-531
Adres e-mail.: bpawlak@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Malec – Animator
Tel.: 519-436-927
Adres e-mail.: kmalec@rarr.rzeszow.pl

Joanna Miela – Doradca Kluczowy 
Tel.: 519-433-992
Adres e-mail.: jmiela@rarr.rzeszow.pl

Monika Marković – Doradca Kluczowy Biznesowy 
Tel.: 519-441-651

Adres e-mail.: mmarkovic@rarr.rzeszow.pl 


 
Powiat dębicki

ul. Wielopolska 23
39-200 Dębica

Piotr MoskalAnimator 
Tel.:519-433-352     
Adres e-mail.: pmoskal@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart – Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Adriana Skowrońska – Animator
Tel.:519-434-879
Adres e-mail.: askowronska@rarr.rzeszow.pl

Anna Pęcak – Doradca Kluczowy 
Tel.: 519-438-862
Adres e-mail.: apecak@rarr.rzeszow.pl

Marcin Jasiński – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-438-426
Adres e-mail.: mjasinski@rarr.rzeszow.pl


 
Powiat strzyżowski

ul. Polna 1
38-100 Strzyżów

Beata Piech – Animator
Tel.: 519-432-334
Adres e-mail.: bpiech@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Dec – Animator
Tel.: 519-433-996
Adres e-mail.: tdec@rarr.rzeszow.pl

Renata Bartnik – Doradca Kluczowy 
Tel.: 519-433-902
Adres e-mail.: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

Ewa Schabowska– Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-433-840
Adres e-mail.: eschabowska@rarr.rzeszow.pl

Zmień rozmiar tekstu
Zmień rozmiar czionki