Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego w ramach 1 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego
w ramach 1 rundy naboru.

Wstępna lista rankingowa runda 1 PES_OP_Subregion I