Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 1 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 1 rundy naboru.

Wstępna lista rankingowa runda 1 IPS_Subregion I