Harmonogram naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych (w tym PES) chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne – Subregion I (aktualizacja)

Publikujemy zaktualizowany harmonogram naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych (w tym PES) chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne w Subregionie I

harmonogram PES_OP aktualizacja_subregion I