Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych – runda 2 Subregion 1

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski (runda 2)  należy składać w terminie od 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r.

(Nabory będą powtarzane cyklicznie co dwa miesiące, do czasu wyczerpania alokacji).

Pełne ogłoszenie dotyczące 2 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP 2 SUB I PS -Runda 2 18-29.01.2021 – dla subregionu I (powiat rzeszowski, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, miasto Rzeszów)