Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

Wnioski (runda 2)  należy składać w terminie od 14.01.2021 r. do 27.01.2021 r.

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do KOP SUB II -Runda 2