Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – istniejące przedsiębiorstwa społeczne

Publikujemy zaktualizowany harmonogram naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w Subregionie II.

Data posiedzenia KOP dla 1 rundy zostanie podana w późniejszym terminie.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW SUBREGION II IPS