Przedłużenie terminu oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych oraz Osób Prawnych (w tym PES) chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne (RUNDA 1) Subregion I

W związku z dużą liczbą Wniosków o przyznanie wsparcie finansowego złożonych w 1 rundzie naboru oraz ich złożonością Komisja Oceny Projektów informuje, iż ocena merytoryczna Wniosków złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Osoby Prawne (w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) chcące utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne zostaje wydłużona do dnia 05.01.2021 r.