Harmonogram naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych – Subregion I (aktualizacja)

Publikujemy zaktualizowany harmonogram naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w Subregionie I

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW SUB.1 _IPS_