Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii społecznej oraz Osób Prawnych chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  przypomina o 2 rundzie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Osób Prawnych (innych niż PES, planujących utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego) będących Uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” i zaprasza do składania wniosków.

Nabór trwa od 8 stycznia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r.

 

Pobierz ogłoszenie :

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-II-Runda-2 PES_OP