Kryteria oceny Biznesplanu dla OP/PES Zał. 16b – subregion II

Uprzejmie informujemy, iż załącznik 16b Kryteria oceny Biznesplanu OP PES subregion II został zaktualizowany w związku ze stwierdzeniem oczywistych omyłek w punktacji. Dotyczy to Kategorii I (Dotychczasowa działalność, planowana działalność, potencjał kadrowy i zasoby) pkt. 1 oraz pkt. 13, a także w kategorii II (Uzasadnienie rynkowe działalności, plan inwestycyjny i analiza finansowa) pkt. 5.

Kliknij tu, aby przejść do zakładki DOKUMENTY / Wsparcie finansowe