Przedłużenie terminu oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (RUNDA 1) subregion I oraz subregion II

W związku z dużą liczbą wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, ich złożonością oraz obostrzeniami związanymi z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną Komisja Oceny Projektów w subregionie I oraz subregionie II informuje, iż przedłużono etap oceny formalnej złożonych wniosków do dnia 13.11.2020 r.

Jednocześnie zebranie KOP (pierwotnie zaplanowane na 17 listopada 2020r.) zostaje przeniesione na dzień 01.12.2020 r.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w zaktualizowanym harmonogramie (umieszczonym na stronie).

Podmioty, które otrzymały wezwanie do uzupełnień braków/błędów/uchybień mają możliwość  złożenia pisemnego Wniosku o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień.

Wnioski należy składać na adres mailowy podany w piśmie.