Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – istniejące przedsiębiorstwa społeczne

Publikujemy zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.