Ogłoszenie o naborze Wniosków na wsparcie pomostowe w formie finansowej w ramach projektu „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I i II”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania Wniosków na wsparcie pomostowe w formie finansowej w ramach projektu „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I i II

Pobierz ogłoszenie o naborze dla:

  • dla subregionu I (powiat rzeszowski, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, miasto Rzeszów)

Ogłoszenie – Nabór wniosków – subregion I

  • dla subregionu II (powiat strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg)

Ogłoszenie – Nabór wniosków – subregion II