Harmonogram naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Osób Prawnych, chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne

Publikujemy harmonogram naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Osób Prawnych, chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne