Nowelizacja ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich podpisana!

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o KGW. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zakładają przeznaczenie 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół w tym roku. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać około 11,6 tys. kół. KGW mogą liczyć na wsparcie finansowe od 3 do 5 tysięcy złotych.

Więcej informacji pod linkiem:

https://granty.pl/411486/