Zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Zachęcamy do zapoznania się z przyjętymi przez sejm zmianami w ustawie o kołach gospodyń wiejskich (KGW). Na finansowanie wybranych działań może liczyć prawie 12 tysięcy KGW, gdyż w budżecie przewidziano na ten rodzaj wsparcia 40 mln złotych.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w ARiMR wniosek o dotację. Wnioski o dofinansowanie mogą składać zarówno już istniejące, jak i nowo utworzone KGW.

Czytaj więcej:
LINK

LINK