Informacja ws. elektronicznych wniosków dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na portalu https://www.praca.gov.pl dostępne są wnioski dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Prosimy o elektroniczne składanie wniosków.