Tarcza antykryzysowa

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas specjalnego podejścia do wielu spraw zarówno prywatnych jak i tych zawodowych. Wszechobecne ograniczenia służą zminimalizowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale również drastycznie zawężają możliwości funkcjonowania wielu firm i organizacji, w tym również podmiotów ekonomii społecznej.

Na szczęście z pomocą przychodzi tarcza antykryzysowa, której celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli i firm.

Dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych najważniejsze filary to:

  1. Bezpieczeństwo Pracowników
  2. Finansowanie Przedsiębiorstw

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom tj.
– dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów
– dofinansowania wynagrodzenia postojowego,
– zwolnienia ze składek do ZUS na okres 3 miesięcy (marzec-maj, w przypadku zatrudniania do 9 osób),
– preferencyjnych pożyczek
– przesunięcia terminów obowiązków sprawozdawczych

Organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie:
– dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku spadku przychodów
– zwolnienia ze składek do ZUS na okres do 3 miesięcy (marzec-maj, w przypadku zatrudniania do 9 osób)
– przesunięcia terminów obowiązków sprawozdawczych

Ważne

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Dla podmiotów zatrudnienia socjalnego wsparcie dedykowane jest poprzez realizację wypłat uczestnikom CIS świadczeń integracyjnych w niezmienionej wysokości za okres zawieszenia zajęć. Po wejściu w życie nowych przepisów kierownicy CIS mogą złożyć korektę wniosku o refundację świadczeń integracyjnych.

Przydatne linki: