Stowarzyszenie Powiśle Gliny Małe nagrodzone

Stowarzyszenie Powiśle Gliny Małe zostało nagrodzone Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego: NGO WYSOKICH LOTÓW ,  kategorii Gospodarka, rynek pracy. Nagroda NGO wysokich lotów jest przyznawana najlepszym organizacjom pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”.

Stowarzyszenie Powiśle Gliny Małe, które powstało w roku 2012 prowadzi Zespół Szkół Społecznych im.Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych powiat mielecki. Głównym celem stało się prowadzenie szkoły niepublicznej po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych.

Mieszkańcy wsi Gliny Małe, Gliny Wielkie i Sadkowa Góra, przede wszystkim rodzice uczniów, chętnie zapisali się do Stowarzyszenia i cały czas je wspierają w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości nauczania i wychowania w szkołach, dla których jest ono organem prowadzącym.

Stowarzyszenie „Powiśle Gliny Małe” w roku 2017 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, aby wspierać działania Stowarzyszenia 1% z podatku, KRS 0000419000

Gratulujemy!