Spółdzielnia Socjalna Czarna Galicja

Spółdzielnia Socjalna Czarna Galicja działa na rzecz lokalnej społeczności w Rzeszowie np. remontując podjazd i podwórko, aby dzieci sąsiadów mogły bawić się w bezpiecznych warunkach. Spółdzielnia Socjalna „Czarna Galicja” uważa, bowiem, że istnieje możliwość zaspakajania życiowych potrzeb ekonomicznych, bez konieczności zrywania więzi społecznych, empatii, czy przyjaźni. Spółdzielnia Socjalna „Czarna Galicja” każdego dnia swoją pracą dowodzi, że możliwe jest stworzenie warunków w których zadowoleni są zarówno pracownicy i zleceniodawcy.

Spółdzielnia Socjalna „Czarna Galicja” z Rzeszowa świadczy usługi w branżach:

  • remontowo-budowlanej (prace wykończeniowe i rozbiórki)
  • prace wysokościowe
  • kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych
  • sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  • budownictwo naturalne (budynki w technologia strawbal lub samonośne).

     

Motywem przewodnim utworzenia w grudniu 2018 r. Spółdzielni Socjalnej „Czarna Galicja”, w projekcie prowadzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, była chęć zbudowania alternatywy w odniesieniu do panujących stosunków społecznych. Znaczenie ma też chęć pracy w bardziej korzystnych warunkach, w grupie przyjaciół i dla klientów z którymi Spółdzielnia ma możliwość ustalenia zasad współpracy. Pieniądz i zysk jest dla Spółdzielni jednym z elementów większej składowej i nie pełni najważniejszej roli, a jedynie jest jednym z elementów tworzących przyszły sukces Spółdzielni Socjalnej „Czarna Galicja”.

Inicjatorami założenia Spółdzielni są trzy osoby. Siedzibą jest miasto Rzeszów, biuro znajduje się przy ul. Staszica 17/17, w niedalekiej odległości od biura znajduje się udostępniane uprzejmościowo przez zaprzyjaźnioną firmę pomieszczenie z małym warsztatem, magazynem i pomieszczeniem socjalnym o łącznym metrażu około 20 m2.

Zachęcamy do kontaktu:

Spółdzielnia Socjalna Czarna Galicja

kom. 508 510 500

ul.Dąbrowskiego 5

(parking od ul.Staszica)

35-033 Rzeszów

NIP 8133796410

REGON 381842577

KRS 0000758056