Kolejne umowy podpisane

Kolejne Przedsiębiorstwa Społeczne z terenu województwa podkarpackiego:

  • BF FINISH Sp. Z o.o.
  • GALICJA-NIERUCHOMOŚCI.PL Sp. Z o.o.
  • ZA GÓRĄ Sp. z o.o.
  • CARPE DIEM Sp. z o.o.

podpisały z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego umowy na wsparcie pomostowe (na stworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym od 3 do 5 osób) oraz jednorazową dotację na zakup maszyn i urządzeń.

ZA GÓRĄ Sp. z o.o. oraz CARPE DIEM Sp. z o.o. to nowe przedsiębiorstwa społeczne, które powstały w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.

Do tej pory, na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II, prowadzonego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. udało się stworzyć 264 nowych miejsc pracy.

Gratulujemy!