Ostateczna lista rankingowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: ROWES– kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 12

14.05.2019r.

Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 21.03.2019r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 12

Ostateczna lista rankingowa Sub1