Ratujmy pszczoły z Fundacją Bee Life

Celem Fundacji Bee Life, powstałej 18 sierpnia 2018, w projekcie ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II, jest uświadomienie mieszkańcom województwa podkarpackiego,  jak ważną rolę w ekosystemie, dla nas ludzi ma PSZCZOŁA.

Cele Fundacji Bee Life z Iwierzyc:

 • Udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom i związkom pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa;
 • Wspieranie działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr dla pszczelarstwa amatorskiego, zawodowego, ekologicznego;
 • Współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami w rozwoju pszczelarstwa i ochronie naturalnego środowiska przyrodniczego a szczególnie w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami;
 • Współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej jako bazy poużytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania;
 • Opiniowanie materiału zarodowego i wartości użytkowej pszczół;
 • Współuczestnictwo w propozycji rozwiązań prawnych regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa;
 • Promowanie ważnej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego;
 • Promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i profilaktyce;
 • Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia pszczelarzy w środki pomocne w prowadzeniu pasiek/ sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób pszczelich, pasze, matki pszczele, badania miodu, szkolenia i inne;
 • Zakup sprzętu na wynajmowanie za odpłatnością dla pszczelarzy;
 • Popularyzowanie dobrej etyki pszczelarskiej;
 • Organizacja spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek mających związek z pszczelarstwem;
 • Pomoc w organizacji obrotu miodem i produktami pszczelimi.

Fundacja Bee Life, prowadzi w Iwierzycach, województwo podkarpackie, sklep ogrodniczy, w którym można zakupić:

 • rośliny ozdobne liściaste
 • rośliny ozdobne iglaste
 • rośliny użytkowe tj. drzewa i krzewy owocowe
 • byliny
 • trawy ozdobne
 • nasiona
 • nawozy
 • ziemię itp.

Zyski ze sprzedaży Fundacja Bee Life przekazywać będzie na wspieranie pszczelarstwa, na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Pszczoła to nie tylko miód, to zapylone kwiaty w sadzie, z których będą owoce, to zapylone uprawy rolnicze (rzepak, słonecznik, gryka, itp.) z których korzystamy codziennie przygotowując posiłki, to zapylone rośliny dziko rosnące, które są pokarmem dla dzikich zwierząt.

Każdy z nas może mieć swój wkład do tego by pszczoły miały lepszy dostęp do zróżnicowanego pokarmu, co pozytywnie wpłynie na ich zdrowie. Jak to zrobić??? Posadź w ogródku lub na balkonie, kwiaty które dla pszczół będą źródłem nektaru i pyłku. Jeśli nie wiesz, jakie zadzwoń do Fundacji Bee Life kom. 889 551 064 lub  kom. 886 599 711

Zachęcamy do kontaktu

Fundacja Bee Life

Adres:

Sielec 79b

39-124 Iwierzyce

kom: 889-551-064

kom: 886-599-711

www.beelife.pl

KRS 0000690818

REGON 368029961

NIP 8181721769