G&G ciepło z odnawialnych źródeł energii

Przedsiębiorstwo Społeczne G&G Sp. z o.o. powstało w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.  G&G Sp. z o.o. not for profit działa w branży energetyczno – budowlanej na ternie południowo-wschodniej Polski. Jest dostawcą i monterem sprzętu do odzyskiwania energii słonecznej, wiatrowej oraz geotermalnej.

Pomysł na założenie przedsiębiorstwa społecznego zrodził się z osobistej pasji do tematu pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, a tym samym promowania ekologicznego i ekonomicznego stylu życia.

W ofercie Przedsiębiorstwa Społecznego G&G Sp. z o.o. znajdują się:

  • montaż turbin wiatrowych

  • montaż trackerów fotowoltaicznych

  • usługi pozostałe w tym budowlane w tym wynajem maszyn do budowy: wiaduktów, dróg, mostów, a także podczas montażu turbin wiatrowych.

  • a w planach pozyskiwanie energii geotermalnej

Działalność przedsiębiorstwa społecznego jest zgodna z kierunkami określonymi w Strategii rozwój województwa – Podkarpackie 2020 w zakresie działania strategicznego: Kapitał ludzki i społeczny, priorytetu tematycznego 2.4 Włączenie społeczne, którego celem jest: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie. W szczególności wpisuje się w kierunki działań:

2.4.1. Zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego w województwie

2.4.2. Wzrost aktywności osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy

Zachęcamy do kontaktu
Przedsiębiorstwo Społeczne G&G sp. z o.o. not for profit
Adres:
Nockowa 6
39-124 Iwierzyce
Biuro:
ul. Krakowska 156, 35-506 Rzeszów
tel. 17 86 000 33
kom. 692 654 722
Dane rejestrowe: 
NIP 8181723159
REGON 380484934
KRS 0000735449