Hipoterapia dzieci i młodzieży Fundacji Służyć Pomocą

Fundacja Służyć Pomocą z Tarnobrzega powstała w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.

Celem fundacji Służyć Pomocą jest niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym  zmagającymi się z chorobami neurologicznymi

Jedna z kluczowych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez fundację jest rehabilitacja hipoterapią.

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia prowadzonego przez doświadczonego trenera. Konie to bardzo wdzięczne zwierzęta i niezwykle spokojne, nauczone pokornej pracy ze swoimi „pacjentami”.

Hipoterapia, fundacji Służyć Pomocą, to metoda, która jednocześnie oddziałuje psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na uczestnika rehabilitacji. Obejmuje m.in:

 • terapię ruchem konia (przywracanie sprawności fizycznej poprzez odpowiednią gimnastykę wykonywaną na koniu prowadzonym przez fizjoterapeutę)
 • fizjoterapii na koniu (zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia poznawczego, emocjonalnego i fizycznego)
 • kontakcie z koniem (rehabilitacja, dzięki wykorzystaniu wyjątkowych emocji, jakie daje człowiekowi kontakt z żywym koniem)
 • psychopedagogicznej jeździe na koniu (działania edukacyjne, pedagogiczne, ćwiczenia z elementami terapii zajęciowej wykonywane podczas jazdy konnej.

Każde ćwiczenie hipoterapii wykonywane jest pod czujnym okiem doświadczonego trenera – hipoterapeuty.

Pozostałe cele Fundacji Służyć Pomocą:

 • Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji.
 • Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej.
 • Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.
 • Organizacja i promocja wolontariatu.
 • Tworzenie platformy współpracy, między różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz rozwijania zainteresowań.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest działalność w ochronie życia rodzinnego.

Zachęcamy serdecznie do kontaktu:

Fundacja Służyć Pomocą

ul. Sienkiewicza 211

39-400 Tarnobrzeg

kom. 883-415- 143

Google

KRS 0000741385

REGON 380998159

NIP 8672245723