Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina

Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina z Mielca:

  • działa na rzecz ekologii, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych
  • podnosi świadomość ekologiczną mieszkańców powiatu mieleckiego
  • promuje tradycyjne pszczelarstwo i produkty pszczele poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno – oświatowych
  • wspiera wiedzą zainteresowanych założeniem pasieki.

Aby wspierać cele statutowe Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina

  • organizuje warsztaty z zakresu ekologii dla przedszkoli oraz szkół czy instytucji
  • organizuje konferencje specjalistyczne dla osób z branży pszczelarskiej
  • promuje wyroby pszczelarskie
  • promuje „Życie miodem słodzone”
  • prezentuje sprzęt specjalistyczny.

Aby w realizować założone cele statutowe, Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina, przystąpiło do projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.

Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem

adres

Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina

ul. Cyranowska 96A

39-300 Mielec

kom. 506 616 626

e-mail: stowpszczelarodzina@gmail.com

e-mail: biuro@pszczelarodzina.eu

KRS: 0000722425

NIP: 8172192260

REGON: 0000772425