Zaproszenie do udziału w warsztatach dla podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje warsztaty dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, których celem będzie m.in. dyskusja nad Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i systemem wsparcia ekonomii społecznej z perspektywy klienta OWES.

Chcemy zaprosić Państwa do tej ważnej dyskusji, wspólnego wypracowania wniosków i rekomendacji, tak aby usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES teraz i w przyszłości najpełniej odpowiadały na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Warsztat realizowany będzie w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy warsztatów:

  • 16 kwietnia 2019 r., w godzinach 10:00-16:00 w Best Western Plus Hotel Ferdynand ul. Grottgera 28 w Rzeszowie,
  • 7 maja 2019 r., w godzinach 10:00-16:00 w Hotel Poznań Włoski ul. Dolna Wilda 8, 61-552 w Poznaniu.

Więcej szczegółów w załącznikach:

Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej

Program warsztatów