Wizyta Studyjna dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielcu

Liderzy organizacji pozarządowych z powiatu mieleckiego wraz z przedstawicielami samorządu oraz radnymi powiatowymi odwiedzili funkcjonujące spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej, fundacje, a przede wszystkim spotkali się z przedstawicielami innych rad działalności. Przy wsparciu animatora z Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej 22-23 lutego.

 

Grupa 10 osób pojechała z Mielca do Klucz, Krakowa i Brzeska. Jej głównym celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego w innych samorządach, poznanie różnych rozwiązań, ale także ocena własnych działań podejmowanych przez członków rady.

Wsparcie dla różnorodnego środowiska

W wizycie wzięli udział radni powiatowi,  przedstawiciele samorządu, liderzy i działacze organizacji pozarządowych. Grupa od kilku miesięcy korzysta ze wsparcia animatorki ROWES Kingi Bielec, dyskutując nad działalnością Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest ciałem doradczo-opiniodawczym dla samorządu powiatu mieleckiego. Głównie konsultuje program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Rada zorganizowała również kilkadziesiąt spotkań integrujących stowarzyszenia, fundacje, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje pozarządowe. We współpracy z organizacjami zorganizowała kongresy branżowe, podczas których swoją działalność prezentowały m.in. organizacje zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami, skupiające pasjonatów historii i wojskowości, OSP oraz organizacje podejmujące tematy zdrowia i pomocy chorym.

Codzienność Rad Działalności Pożytku Publicznego

W Krakowie i w Brzesku rady działają także przy samorządzie. W tej pierwszej odbywają się konsultacje projektów uchwał raz w miesiącu. Do członków spływają dokumenty różnej wagi, na którymi pochylają się specjaliści z różnych dziedzin, przedstawiciele krakowskich organizacji pozarządowych. W brzesku rada również konsultuje, jednak znacznie mniej dokumentów. Współpraca z samorządem układa się różnie. To co łączy te rady, to obsługa organizowana po stronie urzędu. Należy przypomnieć, że praca w radzie jest nieodpłatna, a liderzy NGO poświęcają na nią swój wolny czas.

Jak mądrze pomagać

W miejscowości Klucze delegacja zapoznała się z działalnością Spółdzielni Socjalnej OPOKA, która prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, a założyły ją dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynnym. Zatrudnienie w spółdzielni znajdują osoby z niepełnosprawnościami, przygotowując dziennie kilkaset obiadów dla różnych placówek i dla mieszkańców. OPOKA prowadzi dwie restauracje i kawiarnię. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Prowadzi schronisko dla bezdomnych, warsztat terapii zajęciowej oraz szeroką działalność pomocową dla mieszkańców.

Współpraca organizacji i samorządu

W programie wizyty studyjnej znalazły się również praktyczne pomysły na animowanie współpracy organizacji pozarządowych, samorządu i mieszkańców. Duże wrażenie na uczestnikach wizyty studyjnej zrobiła prezentacja krakowskiej Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Szczególną uwagę zwrócili na organizowany przez fundację Festiwal Organizacji Pozarządowych i Tydzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy Krakowa mają okazję poznać ofertę krakowskich fundacji i stowarzyszeń.

Trwa nabór do projektu – skorzystaj ze wsparcia

W ramach projektu ROWES odbywają się kolejne wizyty studyjne. Trwa również nabór do projektu. Informacje kontaktowe do mieleckiego biura:

Kinga Bielec, animatorka – tel. 519 439 723

Klaudia Lenart, animatorka – tel. 519 432 831

Animatorzy wspierają różne środowiska, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Pomogą m.in. w pisaniu wniosków o granty i startowaniu w konkursach, w założeniu i prowadzeniu organizacji, fundacji lub stowarzyszenia, a nawet spółdzielni socjalnej czy spółki non-profit, w poszukiwaniu pieniędzy i sposobów na działalność oraz pomogą liderom w nawiązaniu relacji ze środowiskiem lokalnym: organizacjami, samorządem, biznesem oraz mediami.