Kolejne umowy podpisane

Kolejne Przedsiębiorstwa Społeczne z terenu województwa podkarpackiego:

podpisały z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego umowy na wsparcie pomostowe (na stworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) oraz jednorazową dotację na zakup maszyn i urządzeń.

Są to nowe przedsiębiorstwa społeczne, które powstały w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.

Do tej pory, na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II udało się stworzyć 260 nowych miejsc pracy.

Gratulujemy!