Konkurs o przyznanie Certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
zaprasza 
podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, 
a także jednostki samorządu terytorialnego 
 do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu 
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:

Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze
środków zwrotnych
V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PS PS PES JST
Dodatkowe wymagania Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018 Osobowość prawna, prowadzenie działalności od
co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy
Osobowość prawna, prowadzenie działalności od
co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy
Osobowość prawna, prowadzenie działalności od
co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy
Gmina lub powiat

 


Termin na składanie wniosków upływa 29 marca.

Więcej informacji na stronie:,

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano następujące wsparcie:

  1. za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  2. za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.