Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury 2019 r.

Pragniemy Państwa poinformować, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

WYDARZENIE KULTURALNE
Uchwała Nr 11/281/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenie kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

WARSZTATY KULTURALNE I ARTYSTYCZNE
Uchwała Nr 11/283/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

REGIONALNE ODCIENIE KULTURY
Uchwała Nr 11/282/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne odcienie kultury” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/4338-konkursy-ofert-2019