Czasopismo sieci OWES nr 2/2018

Zachęcamy do przeczytania Biuletynu Sieci (OWES) Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (NR2/2018).

Biuletyn znajduje się w linku Biuletyn Nr 2

w tym czasopiśmie:

  • zaprezentowane zostały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z dwóch województw w tym podkarpackie i Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej (str 27),
  • opisano II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej – OFESiS
  • wypowiadają się specjaliści z branży np o RODO,
  • poruszono temat źródeł finansowania przedsiębiorstw
    społecznych oraz tworzenia biznesplanów
  • i zaprezentowano dobre praktyki z Elbląga.

Zachęcamy do lektury!