Skąd brać środki finansowe na działalność PES?

Wybór skutecznego sposobu finansowania, wspierającego rozwój przedsiębiorczości społecznej, jest aktualnie największym wyzwaniem z jakim muszą się zmierzyć nowo powstałe (oraz istniejące) podmioty ekonomii społecznej.

W aktualnej perspektywie 2014-2020 można skorzystać z następujących źródeł finansowania przedsiębiorstw społecznych:

 1. Gminne programy współpracy (do 10 000 zł)
 2. Klauzule społeczne
 3. Dotacje z UE – projekty
 4. Projekty szkoleniowe Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 5. Instrumenty finansowe zwrotne np. pożyczki z TISE
 6. Anioły Biznesu
 7. Zysk z działalności gospodarczej
 8. Konkursy dla NGO: FIO, ASOS, Fundusze Norweskie i EOG
 9. PFRON
 10. Fundusze na założenie nowej firmy z PUP
 11. Jeden procent 1%  dla Organizacji Pożytku Publicznego
 12. Darowizny, sponsoring
 13. Festyny
 14. Zbiórki publiczne
 15. Kiermasze tzw.Pchli targ
 16. Konkursy ministerialne dla PES
 17. Składki członkowskie
 18. Doposażenie nowego stanowiska pracy
 19. Wspólne składanie ofert (w konsorcjum z innymi PES)
 20. Dotacje bezzwrotne z Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej takie jak: projekt ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II
 21. Partnerstwo
 22. Lokaty bankowe
 23. Franszyza
 24. Lotto
Nie wszystkie możliwości będą miały zastosowanie w przypadku każdego przedsiębiorstwa społecznego czy każdego podmiotu ekonomii społecznej.

Będzie to uzależnione od formy prawnej danego podmiotu i rodzaju prowadzonej przez niego działalności.

W największym stopniu w/w formy finansowania dotyczyć będą: spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. typu non-profit oraz organizacji pozarządowych podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą jak stowarzyszenia czy fundacje.
Jeśli potrzebujecie wsparcia w przygotowaniu wniosków skontaktujcie się z:
 • Doradcą Kluczowym – jeśli PES nie prowadzi działalności biznesowej
 • Doradcą Kluczowym Biznesowym – jeśli PES prowadzi działalność biznesową.