XVI Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

W dniach 08-11 października przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczyli w XVI Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli. Podczas wydarzenia mieli możliwość zaprezentowania województwa podkarpackiego oraz oferty RARR S.A., a także głównych założeń i finansowania rozwoju Ekonomii Społecznej w regionie. Uczestnictwo w spotkaniu odbyło się w ramach projektu Social Seeds, Interreg Europe. Panel dotyczył Innowacji Społecznych w Europie. Z ramienia ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I, w warsztatach uczestniczył p. Jakub Karp – kierownik projektu.

 

Celem warsztatów zorganizowanych w Brukseli była wymiana i przekazanie wiedzy na temat ekonomii społecznej między różnymi podmiotami regionalnymi. Podczas sesji omówione zostały wyzwania, które mają wpływ na społeczeństwo oraz rolę regionów, miast i przedsiębiorstw społecznych w ich rozwiązywaniu.
Tematy warsztatów oparte były na 4 głównych filarach:
– ekosystemie innowacji społecznych;
– strukturach i narzędziach finansowania;
– dostępności do rynku i internacjonalizacji;
– rozwoju umiejętności i kompetencji.

Przedstawiciele UE, regionów i miast europejskich ustalili ramy polityczne, dokonali oceny mocnych i słabych stron istniejących instrumentów polityki, gromadząc tym samym doświadczenie z różnych projektów UE. Warsztaty przyczyniły się z pewnością do wzmocnienia dialogu między regionami, miastami i podmiotami gospodarki społecznej na temat możliwości i działań umożliwiających poprawę ekosystemów regionalnych i wspieranie gospodarki społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz z galerią zdjęć z wydarzenia:

EURegionsWeek_2018_RARR.pdf (32 pobrania)