Spółdzielnia Socjalna Dębnianka laureatem konkursu!

Z wielką przyjemnością pragniemy ogłosić, że Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 w tym roku otrzymała Spółdzielnia Socjalna Dębnianka z Leżajska.
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem – a w taki sposób z powodzeniem od wielu lat działa Dębnianka.

Właściciele Spółdzielni Socjalnej Dębnianka odebrali nagrodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas II Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w dniach 24-25 października na Uniwersytecie Warszawskim.
Nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii „spółdzielnia socjalna osób fizycznych” i Znak Jakości Ekonomii Społecznej uroczyście wręczyła Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prócz nagrody pieniężnej spółdzielnia uzyskała także możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Walencji.
Warto podkreślić, że w konkursie oceniane były spółdzielnie socjalne z terenu całej Polski, co tym bardziej cieszy i napawa nas wielką dumą, że nagroda trafiła do rąk spółdzielni z naszego projektu ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I.

Więcej o spółdzielni socjalnej Dębnianka:
https://www.facebook.com/debnianka

https://www.facebook.com/restauracjadebnianka/