Szkolenia-sposobem na rozwój nowych przedsiębiorstw

Jednym ze sposobów na wsparcie, jakie oferuje projekt „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” są szkolenia rozwijające kompetencje nowych przedsiębiorców. Aby móc efektywniej pracować, mózg potrzebuje stymulacji przez całe życie. Dzięki nauce neurony odpowiedzialne za funkcję uczenia się, zapamiętywania ciągle się namnażają. Przez uczenie się mózg pozostanie wiecznie młody i sprawny. Nauka, to pokarm dla mózgu – twierdzi Lew Tołstoj. Korzystajmy zatem z możliwości jakie oferuje projekt.

Projekt oferuje:

  • szkolenia dla grup inicjatywnych, które planują założenie nowych przedsiębiorstw społecznych, oraz
  • dla nowo powstałych NGO-sów.

Szkolenia jednodniowe, pięciodniowe lub tygodniowe – na różne obszary tematyczne, dopasowane do potrzeb uczestników.

Mając na uwadze powyższe, 29.10.2018 r. biuro terenowe projektu w Tarnobrzegu zorganizowało szkolenie dla grup inicjatywnych, które zamierzają utworzyć nowe przedsiębiorstwa.

Tematem szkolenia było: pisanie biznesplanu dla planowanych przedsiębiorstw, w których zatrudniane będą osoby wykluczone, lub osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Szkolenie prowadził Aleksy Surma.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych szkoleń, w projekcie, dla uczestników projektu znajdują się w linku