Podstawy programowe ekonomii społecznej

Manifest Ekonomii Społecznej jest propozycją wspólnego stanowiska środowisk ekonomii społecznej.
Opisuje główne założenia konceptu ekonomii społecznej w Polsce, wskazuje kierunki zmian oraz wyzwania stojące przed sektorem w najbliższych latach.

Więcej na ten temat w linku

Pełny tekst Manifestu Ekonomii Społecznej:

manifest_ekonomii_spolecznej