Spółdzielnia Socjalna Zarbes

Spółdzielnia Socjalna ZARBES w Zarszynie, która przystąpiła do projektu  „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” powstała z inicjatywy samorządów Gminy Besko i Gminy Zarszyn w 2013 roku.

W ramach projektu spółdzielnia skorzystała z doradztwa osobowego oraz marketingowego.

Jako przykład dobrych praktyk w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” Spółdzielnia Socjalna ZARBES w Zarszynie, gościła 13-14.11.2017r wizytę studyjną CIS ze Strzyżowa.

Spółdzielnia Spółdzielnia Socjalna ZARBES w Zarszynie oferuje usługi w zakresie:

 • pielęgnacji terenów zielonych oraz cieków wodnych
 • drobnych prac remontowo-budowlanych
 • odśnieżania
 • sprzątania budynków
 • porządkowania podwórek i ogródków
 • porządkowania nagrobków
 • koszenia traw
 • transport małych towarów.

Ponadto w ofercie Spółdzielnia Socjalna ZARBES posiada:

 • mycie okien,
 • sprzątanie mieszkań,
 • opieka nad osobami starszymi, itp.

Ceny usług są ustalane indywidualne przed wykonaniem zlecenia. Spółdzielnia świadczy swoje usługi na terenie gmin Zarszyn oraz Besko.

Więcej info o Spółdzielni Socjalnej ZARBES