Szkoła Liderów – nabór

Trwa rekrutacja do I i II edycji Szkoły Liderów dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności budowania i pracy z grupą, motywowania osób do działania, rozwiązywania konfliktów w zespole i inne cechy dobrego lidera.

CO TO JEST SZKOŁA LIDERÓW?

Szkoła Liderów to intensywny trening kompetencji liderskich. Prowadzona jest w formie wyjazdowej, trwa 7 dni, od poniedziałku ok. godz. 6:30 do niedzieli ok. godz. 21. Uczestnicy szkolą się 8 godzin dziennie.  Przewidziane są także różne formy spędzania czasu wolnego. Liczba miejsc jest ograniczona, gdyż w jednej edycji może brać udział maksymalnie 20 osób.

W tej chwili pozostało 14 wolnych miejscna udział w I edycji.

Szkoła Liderów jest organizowana w ramach projektu „ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” realizowanego  przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.Projekt przewiduje organizację łącznie 6 edycji wyjazdowej Szkoły Liderów.

DLA KOGO  JEST SZKOŁA LIDERÓW?

Ten intensywny kurs jest dla osób, w których drzemie potencjał liderski i chciałyby go w sobie odkryć oraz potrenować w przyjaznych warunkach. Również doświadczeni liderzy, szukający inspiracji oraz kontaktów z innymi na różnych polach działalności ekonomii społecznej i działalności publicznej znajdą coś dla siebie.

ROWES zaprasza do udziału szczególnie członków stowarzyszeń, pracowników i wolontariuszy organizacji, osoby działające i pracujące w fundacjach, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Klubach Integracji Społecznej, Centrach Integracji Społecznej, spółdzielniach socjalnych i innych Podmiotach Ekonomii Społecznej. Trwają zapisy.

Aby się zgłosić trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.wsparcie.es, stanowiący załącznik  do Regulaminu Szkoły Liderów  i wysłać go na  adres e-mail: prachwal@rarr.rzeszow.pl

Terminy Szkoły Liderów

I edycja – 14-20.02.2018 r. (zgłoszenia do 30.01.2018 r.)

II edycja – 10-16.03.2018 r. (zgłoszenia do 23.02.2018 r.)

III edycja – 9-15.04.2018 r. (zgłoszenia do 24.03.2018 r.)

IV edycja – 01-07.09.2018 r. (zgłoszenia do 10.08.2018 r.)

V edycja – 7-13.04.2019 r. (zgłoszenia do 15.03.2019 r.)

VI edycja – 4-10.09.2019 r. (zgłoszenia do 18.08.2019 r.)

Miejsce Szkoły Liderów

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Barwy Roztocza ul. Wczasowa 38 – Krasnobród

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do Szkoły Liderów jest złożenie kompletu następujących  dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy do projektu
  • formularz zgłoszeniowy do Szkoły Liderów
  • CV
  • wydrukowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Liderów realizowanej w ramach projektu „ROWES II” z podpisem i adnotacją o zapoznaniu się z jego treścią wraz z akceptacją jego postanowień.

Formularze oraz regulamin znajdują się poniżej

Załącznik nr 34a Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Liderów 18.12.2017

Załącznik nr 34b Umowa na udział w Szkole Liderów 11.01.2018

Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej sub. II 11.10.2017

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej sub. II_30.08.2017

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu sub. II